Stavební přípomoce pro instalaci technologického tanku

Stavební přípomoce pro instalaci technologického tanku

Základové ocelové konstrukce

Zámečnické prvky

Demontáž a zpětná montáž střešního pláště

Praha – 2017