MVE Corrimony, Skotsko, Velká Británie

2017: MVE Corrimony Farm a Corrimony Reserve, Skotsko, Velká Británie

Malá vodní elektrárna o celkovém výkonu 0,93 MW

Dodávka monolitických objektů MVE – vtokové objekty na vodním toku, výtokové objekty, samostatné objekty elektráren 0,5 MW a 0,43 MW