MVE Duror, Skotsko, Velká Británie

2020: MVE Duror, Skotsko, Velká Británie

Malá vodní elektrárna v oblasti Highlands

Dodávka monolitických objektů MVE – vtokové objekty na vodních tocích, výtokový objekt, samostatný objekt elektrárny