MVE Leckie, Skotsko, Velká Británie

2016 – 2017: MVE Leckie, Skotsko, Velká Británie

Malá vodní elektrárna o celkovém výkonu 1,5 MW

Dodávka monolitických objektů MVE – vtokové objekty na vodním toku, výtokové objekty, samostatné objekty elektráren 1 MW a 0,5 MW